Cenník

Základný orientačný cenník práce s materiálom Decopierre

DECOPIERRE
Kameň podľa výberu

52 €/1 m² – 65 €/ 1 m²

DECOPIERRE Orámovanie okien, dverí podľa výberu (šambrány)

32 €/1bm – 42 €/1bm

DECOPIERRE Tenké povrchy do 1cm podľa výberu (patina, surový, brúsený, atď.)

20 €/1 m² – 30 €/1 m²

Presná cenová ponuka sa vypracuje po zameraní stavby, prípadne podľa projektovej dokumentácie a podľa individuálnych požiadaviek každého záujemcu.